Vandens erozijos tyrimas

Dešimtokai tyrė vandens erozijos priklausomybę nuo augalinės dangos tankio.

Penktokų daržovės

Ugdymosi sode penktokai šiandien apie daržoves mokėsi paprastai: pasisėjome žirnių, pasodinome jau klasėje sudaigintų salotų, pomidorų, bazilikų, petražolių, pasimokėme, kaip reikėtų įrengti pakeltas lysves, kaip sodinti augalus, kokia jų nauda žmogui. Praktiška.

Mokomės kartu su grambuoliais

Aštuntokai mokosi apie dauginimąsi, išėjome į savo lauko klasę pasimokyti žiedo sandaros, bet tuo pačiu negalėjome neaptarti grambuolių temos, nes jų šiemet – labai daug. Papurčius ąžuoliuką – prikrito, kaip obuolių rudenį. Tuo pačiu aptarėme ir šio gyvūno priklausomybę tam tikrai klasei, tipui, jų požymius, vabzdžių skraidymo gebėjimus bei lytinį dauginimąsi. Be jokių kompleksų vabalai […]

Integruota atvira netradicinė gamtos ir lietuvių kalbos pamoka

Šiandien su mokytoja Asta vedėme atvirą integruotą netradicinėse erdvėse pamoką 5 klasėje “Medžiai gamtoje ir tautosakoje”. Pamoką stebėjo Pagėgių savivaldybės mokytojai (7 lietuvių kalbos ir viena biologijos mokytoja). Penktokai pasidalino į grupeles pagal išsitrauktus medžių vaisius į giliukus, kaštonus ir riešutukus. Tada grupelėse turėjo išsirinkti lyderį, kuris raiškiai papasakotų sakmę apie medžius ir ją paaiškintų, […]

Viešvilės rezervatas – unikali gamtinė sistema

Septintokai mokėsi netradicinėje pamokoje apie saugomas teritorijas ir lankėsi Viešvilės rezervate. Susipažinome su Vakarų taiga, žemapelkės ir aukštapelkės skirtumais, stebėjome aukštapelkės augalus ir jų prisitaikymus taupyti vandenį, apsilankėme lankytojų centre, kuriame įrengtos nuostabios rezervato bioįvairovės ekspozicijos, pamatėme vieną retų miškų paukščių – kurtinį, nes šiame rezervate kurtiniai veisiami ir vėliau paleidžiami į laisvę. Rekomenduoju tėveliams […]

Mokomės kartu su “Žaliaisiais milžinais”

Septintokai apie mišką ir medžius mokėsi netradicinėje pamokoje mokyklos ugdymosi sode stotelėje”Žalieji milžinai”. Pasidalinę į grupes mokiniai turėjo pagal klausimus ir paveikslėlį bei medžio nuopjovą atpažintį medį, prisiminė augalų mokslinius (lotyniškus) pavadinimus, stebėjo, kaip žydi ąžuolas, atpažino įvairių medžių vaisius. Sunkiausiai sekėsi atpažinti buką, bet dabar jau žinos ne tik buką, bet kaip atskirti juodalksnį […]