Ugdymo sodo pavasarinis tvarkymas

Šaltas pavasaris, bet sode prisikaupė darbų, tad skubame tvarkytis: vieni tvarko informacines lenteles, kiti, ravi, treti laisto. O sodas skleidžia žiedus…

Vabzdžių viešbutėliai

Pasižiūrėję Tomo pamokymus kaip turi atrodyti vabzdžių viešbutėliai, patobulinome savuosius ir lauksime gyventojų.

Ugdymosi sodo pristatymas mamoms

Septintokai pasikvietė mamas pristatyti gimnazijos ugdymosi sodo stoteles ir veiklą jose, kad tėvai galėtų įsivaizduoti, ką čia galime veikti per įvairių dalykų pamokas. Kai kurias stoteles tėvai išbandė patys. Beje, tėvai pasakojo, kad į gimnazijos sodą atsiveža ir gimines ne tik parodyti Rambyno kalną bei nuostabų Nemuno vingį, bet kaip lankomą objektą įtraukia ir šį […]

Ugdymosi sodo tvorelė

Dvyliktokų technologijų brandos egzamino darbas – užbaigta sodo tvorelė, padaryta šoninė arka. Dabar sodas įgavo formą, ribas.

Skaičiuojame greitį…

Biofizikos pamokoje septintokai skaičiavo greitį: savo greitį bei vabzdžių greitį. Išsiaiškinę kokių dydžių reikia greičiui apskaičiuoti ir aptarę metodikas, pasiskirstė grupelėmis ir vieni matavo laiką, kiti atstumus, o įdomiausia buvo tirti blakių kareivėlių ir boružės greitį. Blakės greitesnės už boružes, nes per sekundę nubėga 4 cm .

Sėjau , sėjau…

Penktokai šiandien sėjo įvairius javus, saulėgrąžas, linus. Kalbėjome apie sąlygas, reikalingas augalams dygti, bandėme atpažinti įvairių augalų sėklas. Nelengva 🙂