Spalvos gamtoje (LT)

Visatos pradžia (LT)

Fosilijų medžiotoja (LT)

Evoliucijos teorija. Pradžia (LT)

Mamutas

Mūsų planeta. Nuo dykumų iki pievų