Raganų eglės vaikai

Vėtrai nulaužus keletą Raganų eglės šakų, RRP ekologas Drąsutis atnešė keletą kankorėžių. Juos išdžiovinome, išbyrėjo sėklų. Nutarėme pasėti šias sėklas ir patikrinti, ar eglės šakojimasis yra paveldimas, ar tai modifikacija. Ievutė pasėjo sėklas ir štai – po gero lietaus jos sudygo. Net iš kankorėžio 🙂

Stovykla „Mokomės kitaip”

Šeštokai ir septintokai stovyklos metu susipažino su gintaro atsiradimo istorija, jų įvairove, dalyvavo edukacijoje apie energijos variklių įvairovę ir jų darbą, maudėsi Baltijos jūroje, šoko, lankėsi zoologijos sode ir prisiminė gyvūnų grupes, apie kurias mokėsi. Kitą dieną plaukė laivu ir grožėjosi Nemuno pakrantėmis, vėliau kupoliavo ir darė augalų koliažus, kuriuos vėliau išeksponavome gimnazijos ugdymosi sode. […]

Birželis Amžinajame sode

Devintokai reflektuoja su gyvalazdėmis

Lietus sutrukdė pamoką lauke, tad klasėje pabendravome su gyvalazdėmis, aptarėme jų biologiją, dauginimąsi. Miela.

Šeštokų refleksija gamtoje – žiedų mandala

Šeštokai apibendrina mokslo metus ir reflektuoja kurdami žiedų mandalas. Surengėme parodėlę. Kokios šviesios ir gražios mandalos.

Vandens taršos tyrimas bioindikatorių pagalba

Septintokai baigia biologijos kursą, tad apie vandens taršą pagal bioindikatorius mokomės prie Vilkyškių tvenkinio. Iškėlėme vizualiai hipotezę, dauguma manė, jog vanduo bus užterštas, tačiau ištyrus, radome lašalo, apsiuvų lervų, vandens asiliukų, tubifeksų, o dar varlių ir jų buožgalvių, dusių. Padarėme išvadą, jog vanduo tikrai švarus. Aptarėme, iš kur tiek daug priaugę augalų, prisiminėme kokių medžiagų […]