Septintokai netradicinėje pamokoje gimnazijos ugdymosi sode susipažino su ekosistemomis, gamtinėmis bendrijomis, gyvosios ir negyvosios gamtos veiksniais, grupelėse nagrinėjo įvairių ekosistemų aplinkos veiksnius ir jų reikšmę ekosistemos gyvavimui.