Ekosistemos, bendrijos, aplinkos veiksniai

Septintokai netradicinėje pamokoje gimnazijos ugdymosi sode susipažino su ekosistemomis, gamtinėmis bendrijomis, gyvosios ir negyvosios gamtos veiksniais, grupelėse nagrinėjo įvairių ekosistemų aplinkos veiksnius ir jų reikšmę ekosistemos gyvavimui.

Dešimtokai – STEAM centre

Dešimtokai lankėsi Tauragės STEAM centre, mokėsi pipetavimo. Tai tarsi pasiruošimo pamoka tolimesniems bandymams.