Lietuvos profesinių mokyklų gamtos mokslų mokytojų konferencija „Gerosios patirties sklaida 2021“, skirta J. A.Pabrėžos metams paminėti

Smagu vėl susitikti su bendraminčiais, išklausyti 10 pranešimų, tarp jų ir pasidalinti savo patirtimi. Gabriele ir Ieva, pristačiau jūsų ugdymo priemones “Nariuotakojai” ir “Sraigiaus kelionė” . Labai įdomūs visi pranešimai, jau kilo minčių, reikia skubėti įgyvendinti.