Taigi, pradinių klasių mokytojos nusprendė atnaujinti muzikinę sieną ir pritaikyti ją ne tik muzikos, bet ir matematikos, kūno kultūros pamokoms.