Pagėgių krašto draugija “Sandūra” leidžia žurnalą “Rambynas”, skirtą Mažosios Lietuvos etnografinio savitumo išsaugojimui. Tai iš viso jau 15-tas žurnalo “Rambynas” leidinys. 2019 m. pirmame numeryje rašoma ir apie mūsų mokyklos edukacines erdves.