DNR išskyrimas iš vaisių ir daržovių

Vienuoliktokai šiandien pabuvo biotechnologais ir išmoko išskirti DNR iš augalų ląstelių, suprato, kam reikalingas lizės tirpalas, kodėl daržoves ir vaisius reikėjo mechaniškai sutrinti, kodėl DNR ištraukia šaltas izopropanolis. Neblogai.