2018-06-12  Džiaugėmės, kad joje dalyvavo mūsų partneriai, Vilkyškių seniūnas Darius Jurkšaitis, Viešvilės rezervato biologė Asta Uselienė ir visa mokyklos bendruomenė. Asta dovanojo radastą, jį pasodinome garbingoje vietoje. Visiems padėkota, o galvose jau sukasi naujos idėjos. Brandinkime jas iki rudens.