Šeštokai puikiai susitvarkė su dėlione “Saulės sistema”, kur naudojantis vadovėlio informacija, internetu reikėjo rasti atitinkamų planetų požymius.