Šiandien – pasaulinė Žemės diena. Ta proga kartu su chemijos mokytoja Virginija Motėkaitiene parengėme „La;gamino” galeriją tema „Saulė”. Tema labai aktuali, nes nuo Saulės priklauso gyvybė Žemėje. „Saulės” tema pasirinkta neatsitiktinai: netradicinė pamoka apie Saulės užtemimą. Tai nuo 11 val. visi, kuriems įdomu, išėję į lauką, apsiginklavome užtamsintais suvirintojų šalmuose įtvirtintais stiklais ir stebėjome šį retą gamtos reiškinį. Saulės užtemimas – reiškinys,    kai Mėnulis atsiduria tarp Žemės ir Saulės, taip uždengdamas Saulės diską. Tai vyksta todėl, kad Mėnulis daug kartų mažesnis už Saulę, bet skrieja tiek pat kartų arčiau Žemės. Šis reginys trunka neilgai, nes Mėnulio šešėlis mažas ir greitai juda. Saulės užtemimo juosta niekada nebūna platesnė kaip 269 km, o užtemimo maksimali trukmė vienoje vietoje mažiau kaip 8 min. Saulės užtemimas gali įvykti tik per jaunatį.