Netradicinė biologijos ir informacinių technologijų pamoka 8 klasėje tema „Alkoholio ir tabako žala organizmui“

Mokiniai darė pateiktis pasirinkta tema, analizavo narkotinių medžiagų poveikį organizmui, nurodė žalą, darė išvadas, skaidres įliustravo paveikslais, pademonstravo kompiuterinio raštingumo įgūdžius.