Vienuoliktokai tyrė osmosą svogūno lapo ląstelėse skirtingo toniškumo tirpaluose. Bandymas visiems pavyko, todėl įsivertinimui irgi paėmėme vandenį: skaidrų ir mėlyną. Į cilindrą mokiniai turėjo pilti skaidrų vandenį, įvertindami, kas jiems pamokoje patiko, o mėlyną vandenį – kas buvo blogai. Štai, pamokos spalva žydra. Iš teigiamų dalykų mokiniai pažymėjo įdomią pamoką, bandymo sėkmingą atlikimą, žinių įgijimą. Iš neigiamos pusės – nuovargį, nes vis tik jau šešta pamoka, kai kurie pažymėjo nepataikę iškelti teisingos  hipotezės. Ruoškitės, rytoj – vėl praktikos darbas.:)