Osmoso tyrimai

Vienuoliktokai tyrė osmosą svogūno lapo ląstelėse skirtingo toniškumo tirpaluose. Bandymas visiems pavyko, todėl įsivertinimui irgi paėmėme vandenį: skaidrų ir mėlyną. Į cilindrą mokiniai turėjo pilti skaidrų vandenį, įvertindami, kas jiems pamokoje patiko, o mėlyną vandenį – kas buvo blogai. Štai, pamokos spalva žydra. Iš teigiamų dalykų mokiniai pažymėjo įdomią pamoką, bandymo sėkmingą atlikimą, žinių įgijimą. Iš neigiamos pusės – […]